Regler för Engelsk krocket

Association Croquet sammanfattat

Association Croquet är en taktisk och spännande kamp, där varje spelare dels försöker att överlista sin motståndare genom att få positionerna av sina egna klot i så bra läge som möjligt samtidigt som man hindrar motståndarens klot från att göra samma sak.

Association Croquet spelas med fyra klot: svart och blå mot röd och gul på en plan med 6 portar och en centerpinne. Banans storlek är 28 yards bred och 35 yards (cirka 25,5m x 32m). Spelet kan spelas singel eller i par. I parspel spelar var och en med en färg under hela spelet.

Varje klot måste runda hela banan, och gå igenom varje båge två gånger i en specifik ordning och riktning, och sedan träffa centerpinnen. Den som först är klar med hela banan och träffar centerpinnen vinner.

Man måste alltså få ihop 26 poäng: 12 bågpoäng per klot och träff på centerpinnen.

Du får poäng när ett av kloten passerar en båge ifrån rätt håll och i rätt ordning, på ett eller flera slag. Poäng delas ut både om man träffar sitt klot direkt med klubban eller genom att först träffa ett annat klot.

Klädnypor färgade enligt färgen på kloten placeras på bågarna eller centerpinnen för att illustrera nästa mål för kloten. Klädnyporna placeras på toppen av bågarna under första rundan och på sidan av bågarna under andra rundan.

Varje lag växlar tur. De första fyra omgångarna utgår ifrån startlinjerna på varje kortsida. Det finns ingen strikt ordning för att spela kloten. När de fyra kloten är på banan, väljer ett av lagen vilket av kloten de skall spela i varje omgång.

Om extraslag

Varje omgång består vanligtvis av ett slag, men extra slag kan fås på två sätt.

1. Om spelarens klot går igenom nästa båge, så får man ett extra slag.

2. Om en spelares klot träffar ett annat klot (att göra roquet), så placeras detta klotet så nära att den vidrör den träffades klot, den placeras på det ställe där den träffade kulan stannar. Därefter så slår man undan klotet med sitt eget klot (att ta croquet). Efter detta så har spelaren rätt till ett fortsatt slag.

OBS! Foten får inte hållas på egna klotet. Det kan förkomma oklarheter om detta, då många har spelat krocket som barn och då förekommer det ofta att man får sätta foten på kloten för att skjuta bort ett annat klot.

Varje omgång har spelaren möjlighet att göra roquet och sedan ta croquet från övriga tre klot, en gång per klot. Går man igenom en båge får man direkt ny rättighet att roquetera övriga klot. På så vis kan man utnyttja de andra kloten för att ta en båge och sedan utnyttja dem igen för att ta nästa båge osv. Att avancera flera bågar i en omgång kallas för att göra ett break.

Förhållandet till centerpinnen

går utanför banan, eller om han begår brott mot krocketlagarna. Det finns två undantag som gör att omgången fortsätter även om man slår ut ett klot.

1 Om man passerar en båge och i samma slag går över kantlinjen. 2 Om man gör en roquet. Då får det egna och/eller det roqueterade klotet passera kantlinjen.

Efter varje slag, när något klot kommit utanför planen så placeras klotet 1 yard (91,44 cm) innanför kanten, så nära det ställe det åkte ut som möjligt. Även de klot (inte spelarens egna klot) som ligger mellan kanten och yardlinjen placeras längs denna linje.

När ett klot har passerat den sista bågen (become a rover) kan den gå på centerpinnen antingen genom att spelaren skjuter den på pinnen eller att den träffas av en annan ”rover ball”. Klotet blir alltså utslaget och tas bort från banan.

Flera av reglerna är lätta att misstolka, tänk på följande:

1. Du startar inte en ”klubblängd” från första bågen.
2. Du kan göra ”roquet” före att de andra spelarna gått genom första bågen.
3. Kloten behöver inte spelas i färgordning.
4. Du får inte sätta foten på något klot under spelets gång.
5. Du får enbart träffa klotet med klubbhuvudet.
6. Du går igenom den sista bågen bort ifrån centerpinnen.
7. Bara de klot som gått igenom samtliga bågar får slås ut mot centerpinnen.
8. Ett klot som gått igenom alla bågar får inte slås mot centerpinnen av ett klot som inte gått igenom alla bågar.
9. I croquetslaget, så måste det klot som skall skjutas bort röra eller flytta sig.
10. Du får inte röra någon del av klubbhuvudet under slaget.